Themabladen ING

THEMABLADEN ING

In opdracht van ING Real Estate Development heeft Jorine de Soet in de jaren 2005 en 2006 alle themabladen mogen schrijven. In onderling overleg met verschillende vertegenwoordigers uit verschillende ING-teams heeft zij een achttal themabladen opgesteld, waaronder o.a. bladen over winkelen, wonen, kantoren en beleven. ING Real Estate Development gebruikt deze bladen bij het samenstellen van informatiedossiers voor haar relaties.