VCOB Breda

VCOB BREDA

Tussen 1995 en 2009 is Jorine de Soet vast bestuursadviseur geweest van de Vereniging van Eigenaren van Commercieel onroerend Goed (VCOB) in de binnenstad van Breda. Er is al die jaren sprake geweest van een bijzonder nauwe en plezierige samenwerking. Onlangs heeft Jorine deze werkzaamheden moeten neerleggen als gevolg van capaciteitsgebrek. VCOB en KIR blijven elkaar echter op de hoogte houden.