Visie Uden centrum

Begeleiding en advies bij opstellen van een door alle betrokken partijen gedragen integrale economische centrumvisie voor Uden. (2010-2011)

In opdracht van de gemeente Uden heeft Jorine in overleg met alle belanghebbende partners in het gebied een gedragen integrale centrumvisie opgesteld. Centrumplan Hoek Promenade maakte hier deel van uit. De visie kwam tot stand in samenwerking met o.a. de gemeentelijke stedenbouwkundige, een vertegenwoordigster van EZ en het lokale Centrummanagement.