Centrummanagement door KIR

Visie en samenwerking

Het ontwikkelen van integrale ruimtelijke visies en centrumvisies én het opzetten van een samenwerking en samenwerkingsverbanden door KIR, Kordaat in Ruimte.

KIR, Kordaat in Ruimte staat voor visie op en begeleiding bij veranderingsprocessen in centrumgebieden. Samenwerking tussen verschillende stakeholders is hierbij cruciaal. Deze specialisaties in samenwerken en visieontwikkeling zijn onder andere bijzonder goed bruikbaar bij binnenstadsmanagement en centrummanagement, waar bij voorkeur de gemeente, eigenaren van commercieel onroerend goed en ondernemers samenwerken aan een gezond functionerend centrum. Soms nemen ook bewoners deel aan centrummanagement of binnenstadsmanagement.

Deze kwaliteiten zijn ook belangrijk bij het herontwikkelen en/of herstructureren van winkelcentra en centrumgebieden.

Centrummanagement en binnenstadsmanagement

Bij KIR, Kordaat in Ruimte zijn we gespecialiseerd in het opzetten van zo’n samenwerkingsverband als bijvoorbeeld binnenstadsmanagement of centrummanagement. KIR zet zo’n organisatie op, begeleidt de samenwerking en stuurt continue op de kwaliteit van de samenwerking. Elke samenwerking is uniek en vraagt maatwerk. KIR, Kordaat in Ruimte heeft in 2007 een managementmodel ontwikkeld dat iedere keer uitgaat van maatwerk en dat inmiddels in de markt volledig geadopteerd en geaccepteerd is. Op veel plekken waar een samenwerking nodig is voor veranderingsprocessen wordt deze managementmethode toegepast.
Jorine de Soet van KIR, Kordaat in Ruimte heeft zelf in verschillende steden het centrummanagement of binnenstadsmanagement opgezet en uitgevoerd.

KIR

Gedragen visies en verstand van zaken

Als het gaat om het ontwikkelen en herinrichten van centrumgebieden en de bijbehorende winkels, horeca, blurring formules, bereikbaarheid en parkeren, zijn een gedragen en gedeelde integrale visie en begeleiding op basis van professioneel en gestructureerd projectmanagement van het veranderingsproces cruciaal voor een goed eindresultaat. Een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen en instanties speelt hierin een grote rol. Sterker: een goede samenwerking heeft direct effect op de kwaliteit van het resultaat. Uit onderzoek blijkt dat aan geslaagde projecten bijna altijd een geslaagde samenwerking vooraf gegaan is.

Samenwerken aan een visie om leegstand en verpaupering tegen te gaan
Bij KIR, Kordaat in Ruimte zijn we gespecialiseerd in het opzetten en begeleiden van samenwerkingsverbanden. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het opstellen van visies op centrumgebieden. Op dit moment zien we in vele centra en winkelcentra dat er leegstand en verpaupering optreedt. Om dit proces ten goede te keren, is een heldere visie op het gebied cruciaal. Zonder visie ben je stuurloos bezig. Die visie of centrumvisie is dus cruciaal bij het in gang zetten van een veranderingsproces.

Deze visie of centrumvisie moet gedeeld en gedragen worden door alle of zoveel mogelijk stakeholders anders heeft aanpak weinig zin; is deze niet planmatig, niet gestructureerd en er is geen goede samenwerking mogelijk. Een goede gedragen en gedeelde visie of centrumvisie vormt de basis van een goede samenwerking om met elkaar tot een goed resultaat te komen.

Stakeholders

Partijen die betrokken moeten worden bij het opstellen van een integrale visie of centrumvisie zijn in elk geval de eigenaren van het onroerend goed, de ondernemers, die van hen huren

Winkels, horeca, blurring formules, bereikbaarheid, parkeergelegenheid, sfeer en beleving

In centrumvisies gaat het altijd om de juiste balans tussen vraag en aanbod en om alle centrumfuncties, zoals winkels, horeca en blurring-formules, kantoren, bedrijven, wonen, maar ook bereikbaarheid, parkeergelegenheid, sfeer en beleving. Bij KIR hebben we ruime ervaring (zo’n 30 jaar) met het ontwikkelen van dit soort visies en centrumvisies én met de begeleiding van de uitvoering ervan binnen een samenwerking.

Breed netwerk

Daarnaast beschikken we over een breed netwerk van specialisten die we kunnen aanhaken om tot een goede integrale visie of centrumvisie te komen en om extra kwaliteit toe te voegen aan de samenwerking.

Herontwikkeling van winkelcentra en centrumgebieden

Met behulp van deze kennis en ervaring met het ontwikkelen van visies en centrumvisies en het opzetten en belegeiden van een samenwerking houdt KIR, Kordaat in Ruimte zich ook bezig met de herontwikkeling van winkelcentra. Op dit moment hebben vele geplande winkelcentra problemen met leegstand en verpaupering. Vooral centra met verdeeld eigendom hebben het moeilijk. In deze situaties stelt KIR, Kordaat in Ruimte samen met alle eigenaren een integrale visie of centrumvisie op. Dit proces kent een intensieve samenwerking. Op basis van deze visie gaan we dan met elkaar aan de slag en herontwikkelen het betreffende centrum. We kijken daarbij naar herontwikkeling van het onroerend goed, maar ook naar de aanpak van de inrichting van de openbare ruimte. Bij voorkeur werken we samen met alle stakeholders aan de herontwikkeling van zo’n centrum.

Financiële middelen

Bij de aanpak van centra en centrumgebieden is de beschikbaarheid van financiële midelen natuurlijk cruciaal. Eigenaren van commercieel onroerend goed en ondernemers moeten overtuigd zijn van de kwaiteit van de integrale plannen op basis waarvan een herontwikkeling in gang gezet kan worden. Anders stellen zij geen financiele middelen ter beschikking. Dit geldt ook voor de gemeente. De gemeente heeft eveneens een belangrijke rol bij de aanpak en herontwikkeling van winkelcentra en centrumgebieden.

Neem contact op
x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord Privacycentrum Privacy-instellingen