Opzetten en begeleiden van samenwerkingsverbanden

Opzetten en begeleiden van samenwerkingsverbandenEen samenwerkings-verband aangaan is een middel om een conceet doel te bereiken. Vanuit deze invalshoek benadert Jorine de Soet van KIR, Kordaat in Ruimte elk complex project of proces. Het ontwikkelen van winkelcentra en centrumgebieden vraagt een grote inzet en betrokkenheid van alle betrokken vakdisciplines. Daarbij is het van belang dat een gemeenschappelijk doel geformuleerd wordt. Vervolgens gaan we na welke de doelstellingen van de verschillende betrokken disciplines zijn. Als deze individuele doelstellingen helder zijn, kan het gemeenschappelijk doel aangescherpt worden. Dan start het planproces om te komen tot een concept waar alle doelen zoveel mogelijk mee gediend zijn. Zowel de bepaling van het gemeenschappelijk doel als het ontwikkelen van de procesarchitectuur zijn bij elk project maatwerk.

Het realiseren van een succesvol centrumgebied is als het gezamenlijk bereiden van een maaltijd: verschillende ingrediënten moeten er op verschillende momenten in de juiste hoeveelheid in om te komen tot een smakelijk gerecht. Het geheim van een goed conceptueel plan is dus naast kennis en ervaring de wijze waarop hiermee omgegaan wordt; het bereidingsproces.

Jorine de Soet heeft met zo’n 25 jaar ervaring goed zicht op de wijze waarop een planproces vormgegeven moet worden. Alle actoren en factoren worden in beeld gebracht en krijgen elk een eigen plek in het proces om te komen tot een concrete aanpak, die resulteert in een ruimtelijke (her)ontwikkeling. AMBITIE Wij gaan daarbij elke keer uit van maatwerk. KIR hanteert geen ‘standaard-aanpak’, maar ontwikkelt een exact op de situatie afgestemde procesarchitectuur, in overleg met de opdrachtgever. Uitgangspunt hierbij is dat gewerkt wordt op basis van gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen. Dit geldt enerzijds voor de samenwerking tussen de opdrachtgever en Jorine de Soet, anderzijds voor de samenwerking tussen de opdrachtgever, Jorine en alle andere betrokken partijen en belanghebbenden.

Vooral de factor vertrouwen is van cruciaal belang. In het boek ‘Managen van samnwerkingsprocessen’ gaat Jorine de Soet uitgebreid en nauwgezet in de deze factor. Onderscheid wordt gemaakt tussen de mogelijkheid tot calculatie in relatie tot het ‘onderbuikgevoel’. Beide aspecten van de factor vertrouwen spelen een belangrijke rol in samenwerking op alle niveaus en op alle manieren.

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord Privacycentrum Privacy-instellingen