Visie

Visie

Jorine de Soet

Binnensteden, centrumgebieden en winkelcentra; van ‘place to buy’ naar ‘place to be’.

Binnensteden, winkelcentra en andere centrumgebieden zijn sterk in beweging. De functie en het gebruik van centrumgebieden zijn voor een belangrijk deel een afspiegeling van de samenleving. Als de samenleving verandert, moeten centrumgebieden mee veranderen om relevant te blijven.

Van winkelen naar een totaalervaring

Waren centrumgebieden in het verleden vooral plekken om te winkelen, nu zijn het vooral plekken om te verblijven en elkaar te ontmoeten en waar ook gewinkeld kan worden.

Van noodzaak tot keuze

Winkelen is al lang geen noodzaak meer, maar een keuze. Alles wat je nodig hebt, kun je krijgen zonder daarbij een winkel te bezoeken. Deze nieuwe werkelijkheid stelt blijvend andere eisen aan de kwaliteit en omvang van centrumgebieden. Succesvolle centrumgebieden zijn in alle opzichten aantrekkelijk voor bezoekers. Het gaat daarbij onder andere om de omvang en kwaliteit van het aanbod (winkels, horeca, blurring formules, sociaal-maatschappelijke dienstverlening, culturele voorzieningen enz.), de kwaliteit van het verblijfsklimaat, de omgevingssfeer en ambiance, de mate van bereikbaarheid en parkeergelegenheid met alle vervoermiddelen en de tarifering daarvan.

Centra voor een aangenaam verblijf en voor boodschappen

Daarbij is er wel onderscheid tussen grotere centrumgebieden die vooral bezocht worden voor een totaalbeleving van ontmoeten, samen eten, winkelen, een museum of bioscoop bezoeken en vertoeven en winkelcentra voor de dagelijkse boodschappen. Ook zijn er centrumgebieden die doelgericht, maar ook recreatief bezocht worden, zoals woonboulevards en Factory Outletcentra (FOC).  Belangrijk is dat plek en concept met elkaar kloppen en dynamisch kunnen meebewegen met de samenleving.

Verandering als contante

Nu verandert de samenleving altijd; verandering is een constante, maar het tempo waarmee dat de afgelopen twintig jaar gebeurd is, ligt veel hoger dan de honderd jaar daarvoor. Dat zien we terug in veel van onze centrumgebieden, die van kleur verschieten en waar leegstand ontstaat of inmiddels structureel is. De economische crisis heeft versneld in beeld gebracht dat we meer winkelmeters gerealiseerd hebben dan de markt kan opnemen. Ook zonder crisis was dit duidelijk geworden. Het had alleen iets langer geduurd.

Leegstand als symptoom

Dit overschot aan winkelmeters is op veel plekken concreet zichtbaar. Zwakkere centrumgebieden verliezen het van de sterkere centrumgebieden. Deze ontwikkeling vraagt een nieuwe, creatieve benadering. Het is daarbij van belang te focussen op de (nieuwe) functie van centrumgebieden.

Leegstand is een symptoom van de veranderde economie en samenleving en moet als zodanig beschouwd worden en niet als probleem op zich. Centrumgebieden moeten geheel en integraal benaderd worden om deze weer aan te laten sluiten bij de veranderende samenleving. Een eendimensionale benadering op leegstand is onvoldoende om onze centra weer relevant te laten worden.

Vraag verandert sneller dan aanbod

We zien een veranderende behoefte bij bezoekers en gebruikers van centrumgebieden (vraag), terwijl de functionele invulling van het onroerend goed (aanbod), in combinatie met onze wetgeving en juridische procedures in het algemeen niet zo snel mee kan veranderen; de dynamiek van de invulling van onroerend goed in centrumgebieden kan de dynamiek in de samenleving maar moeilijk bijhouden.

Crisis

Een aantal jaar geleden was er (wereldwijd) sprake van verschillende crises. Een financiële, economische en milieucrisis dienden zich aan en deze hadden alle invloed op de markt van de retail en het retailvastgoed. Veel inwoners hadden minder te besteden en diegene die gelijk bleven in bestedingsmogelijkheden werden vaak beïnvloed door de zeer negatieve pers. De hand ging op de knip. Het consumentenvertrouwen zakte tot grote diepte.

Daarnaast werden we ons bewuster van het belang van een gezond milieu. Spullen kregen meerdere levens en zo sneed het mes aan twee kanten:  tweedehands spullen zijn goedkoper en het toevoegen van meerdere levens aan artikelen is goed voor het milieu. ‘Marktplaats’ werd een veelvuldig bezochte plek voor mensen die iets te bieden hadden en voor mensen die iets nodig hadden.

Lineaire extrapolatie achterhaald

In tijden van crisis voelen mensen zich meestal genoodzaakt terug en vooruit te kijken. Dat zagen we dan ook veelvuldig gebeuren. Dat gebeurde veelal aan de hand van het lineair doortrekken naar de toekomst van trends en ontwikkelingen die we op dat moment waarnamen. Dat waren we zo gewend. Echter deze vorm van extrapolatie is niet langer de juiste methode om uitspraken over de toekomst te doen.

De huidige technologische vooruitgang gaat zo snel dat de groei van de (technologische) mogelijkheden eerder exponentieel geworden is dan lineair (zie figuur). Lastig is dat wij mentaal wel in staat zijn lineair te denken, maar niet exponentieel. Dat heeft tot gevolg dat velen onder ons met zorg en angst naar de toekomst kijken, een toekomst die voor een belangrijk deel onzeker is.

(Bron: Presentatie Jos Vulto, Solutions Architect | Strategy & Solutions

bij Telindus naar ‘Bold’ door Peter Diamandis en Steven Kotler, 2015)

Bijdrage KIR, Kordaat in Ruimte

Verandering en vernieuwing is wereldwijd

Deze grote en snelle veranderingen vonden en vinden niet alleen in ons land plaats. De hele wereld verandert razendsnel, zowel als het gaat om economische machtsverhoudingen, zoals bijvoorbeeld de opkomst van de BRICS landen, als wanneer het gaat technologische vooruitgang en milieubewustzijn

 

Jorine de Soet, directeur/eigenaar van KIR, Kordaat in Ruimte kan op verschillende manieren een bijdrage leveren aan onze kijk op en de ontwikkeling van centrumgebieden.

  • Zij kan een gebied puur inhoudelijk benaderen en daar een toekomstvisie op ontwikkelen. Dat doet zij op basis van een gedegen analyse van het betreffende gebied in combinatie met relevante trends en ontwikkelingen.

Zij heeft een methode ontwikkeld met behulp waarvan we alle centrumkwaliteiten en het gebrek daaraan in beeld brengen. (De omvang en kwaliteit daarvan hangt mede samen met de beschikbare informatie, onderzoeken en analyses.) Op basis van deze analyse ontwikkelt zij een visie op de toekomst waarbij ook aandacht is voor de continue dynamiek van de samenleving;

  • Daarnaast is zij gespecialiseerd in het opzetten en begeleiden van samenwerkingsverbanden. Zij heeft een heel toepasbaar managementmodel ontwikkeld op basis waarvan een samenwerking tot stand gebracht kan worden, geëvalueerd kan worden en op basis waarvan de kwaliteit van die samenwerking positief beïnvloed kan worden.

Meestal maakt zij gebruik van beide methoden om tot een gedragen, haalbare en maakbare visie te komen. Daarbij is het van belang dat alle betrokkenen zich bewust zijn van het feit dat dat serieus pijn kan doen (zowel functioneel als financieel). Centrumvisies heeft zij opgesteld voor onder andere het centrum van Gent, Uden en Utrecht.

Daarnaast kan zij concreet bijdragen aan het tot stand brengen van de in de visie geschetste situatie. Jorine is zeer ‘hands-on’ als er ontwikkelingen in beweging gezet moeten worden. Als centrummanager in vier verschillende binnensteden heeft zij dat laten zien.

Bij de beschrijving van de projecten kunt u zien wat voor soort ervaring Jorine heeft en waar ze inzetbaar is.

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord Privacycentrum Privacy-instellingen