Winkelen! Waar gaan we heen?

Winkelen, waar gaan we heen? De markt van de retail en het retailvastgoed is sterk in beweging. De afgelopen jaren ervaren we wereldwijd en in Nederland een crisis, die zijn effecten in de Nederlandse retail en het retailvastgoed niet mist. Deze crisis manifesteert zich in de financiële, economische en milieu-wereld. In tijden van crisis voelen mensen zich meestal genoodzaakt terug en vooruit te kijken. Dat zien we dan ook veelvuldig gebeuren op dit moment. Dat gebeurt veelal aan de hand van het doortrekken van trends en ontwikkelingen die we nu waarnemen, naar de toekomst. Dat zijn we zo gewend. Echter, we mogen ons afvragen of deze vorm van extrapolatie in deze tijd wel de juiste methode is om uitspraken over de toekomst te doen. De technologische vooruitgang gaat de afgelopen tien jaar zo snel met zoveel niet verwachte en niet voorspelde gevolgen, dat we ons af moeten vragen of we ons op dit moment moeten wagen aan oude methodieken om uitspraken over de toekomst te doen. De technologische vooruitgang heeft in elk geval tot gevolg dat winkelen niet langer een noodzaak is, maar een keuze. Deze verandering stelt blijvend andere eisen aan de kwaliteit en kwantiteit van winkelgebieden en van de exploiterende ondernemers aldaar.

De wereld verandert razendsnel, zowel als het gaat om economische machtsverhoudingen, zoals bijvoorbeeld de opkomst van de BRICS landen, als wanneer het gaat technologische vooruitgang en milieubewustzijn. Kijken we naar de effecten op de detailhandel en het bijbehorende vastgoed, dan zien we dat deze verschillende ontwikkelingen onze kijk op en gebruik van de detailhandel veranderen. De economische en financiële crisis heeft direct effect op het consumentevertrouwen en het bestedingspatroon. Artikelen hebben meerdere levens (is ook een milieu-overweging) met behulp van o.a. marktplaats, mensen kopen minder artikelen, meer bewust en niet slechts in fysieke winkels, maar ook via internet. Deze veranderingen brengen versneld in beeld dat we in Nederland een overschot aan winkelmeters gerealiseerd hebben. Dit overschot wordt concreet zichtbaar, doordat de zwakke winkelgebieden gaan verliezen van de sterke winkelgebieden. Deze ontwikkeling vraagt een nieuwe, creatieve benadering van detailhandelsbeleid, -plannen en -ontwikkelingen. Sterke gebieden moeten sterk blijven en verder versterkt worden. Dat kan op verschillende manieren. KIRKordaat in Ruimte kan hier project- of procesbegeleiding bij bieden en inhoudelijke adviseren.  Bij zwakke gebieden moet nagegaan worden welke koers de specifieke locatie vraagt: aanpassen, herontwikkelen, van kleur laten verschieten, bestemming veranderen of nog iets anders. KIRKordaat in Ruimte kan ook bij het komen tot dit soort beslissingen inhoudelijk advies en procesbegeleiding bieden. De procesbegeleiding houdt hier in dat geïnventariseerd wordt welke belangen er spelen. Ook kan draagvlak verworven worden of wordt gewerkt met een open planproces. Wij begeleiden gemeenten, eigenaren, ontwikkelaars en retailers bij het bepalen en maken van keuzen. Want dat er keuzen gemaakt moeten worden, is helder. Ook is helder dat er partijen zijn, die de (financiële) pijn moeten pakken. Daar zit niemand op te wachten, maar de noodzaak tot het maken van keuzen is een hard feit. Per slot van rekening gaat het erom ons land ook in ruimtelijke zin goed te bestieren. Visievorming op centrumgebieden en detailhandelsbeleid en -planning horen daarbij.

Winkelen! Waar gaan we heen?
Winkelen! Waar gaan we heen?
Winkelen! Waar gaan we heen?
x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord Privacycentrum Privacy-instellingen