Van idee, naar uitvoering, naar een nieuw winkelcentrum

Welkom!

In deze tijd van corona (voorjaar 2020) ziet de wereld er anders uit. We wennen langzaam aan een 1,5 meter afstand economie. De markt waarin we al jaren werken, wordt flink geraakt door deze crisis. Naar verwachting vindt er (opnieuw) een shake-out plaats de komende tijd. Vele ondernemers kunnen het hoofd maar moeilijk boven water houden en sommigen lukt dit ook niet. Ik leef mee met al die mensen wiens zaak nu zo enorm onder druk staat!
Kijkend door onze oogharen zien we dat de wereld verandert (ook zonder corona). Centrumgebieden zijn spiegels van de samenleving dus als de samenleving verandert, veranderen centrumgebieden mee. En dat is wat we nu zien gebeuren. 'Places to buy' worden 'places to be' en 'places to meet'. Bekijken we het macro-economisch dan zitten we over de top van de Kondratiev-golf.
De afgelopen jaren hebben we met elkaar veel meer winkelmeters gerealiseerd dan de markt kan opnemen. De financiële en economische crises en nu de Coronacrisis brengen dat versneld in beeld. Grote en serieuze ingrepen zijn noodzakelijk om onze centrumgebieden opnieuw plekken te maken waar mensen elkaar graag ontmoeten. Er zullen winnaars en verliezers zijn; centrumgebieden die opkrabbelen als ontmoetingsplek met winkels en horeca en centrumgebieden die (gedeeltelijk) anders ingevuld zullen worden.
Ik houd nog steeds (2020) van retail, horeca, centrumgebieden waar je lekker kunt vertoeven met familie en vrienden. Daarom heb ik daar zo'n 30 jaar geleden mijn werk van gemaakt. Als centrummanager en als ontwikkelaar verbind ik mensen en functies met elkaar vanuit inhoudelijke kennis, deskundigheid en inmiddels ruime ervaring, maar vooral ook vanuit hetgeen mensen drijft.
Dat zal ook blijven na deze Coronatijd. We weten nog niet hoe de wereld eruit ziet, als de rook optrekt. Een aantal retail- en horecabedrijven is er dan niet meer. Die, die het overleven, zullen dan een andere koers (moeten) varen. Ook dan zal ik er zijn om partijen bij te staan en met elkaar te kijken hoe we centrumgebieden opnieuw 'places to be' kunnen maken.

Wie is Jorine de Soet?

Mijn naam is Jorine de Soet. Al ruim 25 jaar ben ik werkzaam in het winkelvastgoed en centrumgebieden. Sinds januari 2002 doe ik dat vanuit mijn eigen bedrijf: KIR, Kordaat in Ruimte.

"dit is een greep van mijn tevreden opdrachtgevers. u wilt daar toch zeker ook bij horen?"