Van idee, naar uitvoering, naar een nieuw winkelcentrum

Nagaan mogelijkheden BIZ in Maarssen-Dorp

Over mij

Mijn naam is Jorine de Soet. Al ruim 25 jaar ben ik werkzaam in het winkelvastgoed en centrumgebieden. Sinds januari 2002 doe ik dat vanuit mijn eigen bedrijf: KIR, Kordaat in Ruimte.

Samenwerken?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of wenst of liever vooraf persoonlijk contact?

Project Informatie

De economische crisis de afgelopen jaren is niet voorbij gegaan aan het centrum van Maarssen-Dorp. De Nieuwe Winkelstraat heeft begin 2016 een rapport gepresenteerd waarin beschreven staat dat zowel de kwaliteit van het centrumgebied als de onderlinge samenwerking tussen ondernemers verbetering behoeven. In de rapportage wordt gepleit voor de oprichting van een BIZ (bedrijfsinvesteringszone).
Na een uitgebreide competitie hebben Ondernemersvereniging Hart van Maarssen en de gemeente Stichtse Vecht samen gekozen voor Jorine de Soet.
In oktober 2016 kreeg Jorine de opdracht te onderzoeken of in het centrum van Maarssen een BIZ opgericht zou kunnen worden.
Zij startte met het opstellen van een SWOT-analyse van het centrum van Maarssen-Dorp. Sterke en zwakke kenmerken, kansen en bedreigingen zijn uitgebreid weergegeven in een centrumvisie en dit werd gecommuniceerd met alle exploitanten in het Hart van Maarssen.
Daarnaast heeft Jorine met elke exploitanten individueel overleg gehad om na te gaan hoe het met het bedrijf gaat, welke kansen en bedreigingen exploitanten zelf zien en hoe zij denken over samenwerken en een BIZ.
In de maanden waarin Jorine bijna dagelijks in Maarssen-Dorp was, heeft er een verandering van sfeer plaatsgevonden. Stonden in oktober 2016 veel exploitanten negatief tegenover elkaar en negatief tegenover samenwerking met elkaar. Op 22 juni 2017 bleek een overgrote meerderheid tijdens een proefpeiling positief. Dit is het gevolg van een heel zorgvuldige benadering, zowel vanuit inhoud als met oog voor de relatie.
Jorine de Soet heeft zich pas in 2018 teruggetrokken uit Maarssen-Dorp. Tot die tijd heeft zij (vrijwillig) bestuursvergaderingen bezocht en de nieuwsbrief geschreven.
  • Opdrachtgever: Ondernemersvereniging, Hart van Maarssen
  • Opdracht: Nagaan mogelijkheden BIZ in Maarssen-Dorp
  • Wanneer: 2016 - 2017