Van idee, naar uitvoering, naar een nieuw winkelcentrum

Projecten

Nagaan mogelijkheden BIZ in Maarssen-Dorp
Winkelcentrum de Klop, Utrecht
Herontwikkeling Winkelcentrum Overkapel
Marketing Centrumgebied Rivierenwijk, Utrecht
Projectorganisatie Stationsgebied Utrecht
Toekomstvisie Centrum Uden