Van idee, naar uitvoering, naar een nieuw winkelcentrum

Projectorganisatie Stationsgebied Utrecht

Over mij

Mijn naam is Jorine de Soet. Al ruim 25 jaar ben ik werkzaam in het winkelvastgoed en centrumgebieden. Sinds januari 2002 doe ik dat vanuit mijn eigen bedrijf: KIR, Kordaat in Ruimte.

Samenwerken?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of wenst of liever vooraf persoonlijk contact?

Project Informatie

In 2002 werd Jorine gevraagd een integraal beheer- en managementplan op te stellen voor het gehele Stationsgebied vanaf de jaarbeurs tot aan het Vredenburgplein. De projectorganisatie Stationsgebied stuurde aan op één organisatie die het gehele gebied zou onderhouden en managen.
Tijdens de inventarisatie bleek al snel dat verschillende partijen daar verschillend over dachten, mede omdat zij verschillende eisen stelden aan de kwaliteit van het beheer en management. Corio stelde aan het beheer en management van Hoog Catharijne hogere eisen dan de gemeente aan de openbare ruimte. Datzelfde gold voor de Jaarbeurs.
Het management- en beheerplan dat Jorine opgesteld heeft, ging uit van alle partijen die hun eigen verantwoordelijkheid nemen en vanuit hun eigen portemonnee werken, waarbij afstemming plaatsvindt op het operationeel niveau.
Het management- en beheerplan is opgenomen in het Masterplan voor het Stationsgebied. Omdat bleek dat Jorine snel kon schakelen tussen Corio, de Jaarbeurs, NS, Prorail en de gemeente werd zij gevraagd als relatiemanager tussen de Projectorganisatie Stationsgebied en Corio. Zij hield zich vooral bezig met de ontwikkelingen aan het Vredenburg en de parkeergarage eronder.
  • Opdrachtgever: Projectorganisatie Stationsgebied Utrecht
  • Opdracht: Beheer- en managementplan voor het gehele Stationsgebied vanaf de Jaarbeurs tot het Vredenburgplein. Relatiemanager Corio - Gemeente Utrecht
  • Wanneer: 2002 - 2003